Thị Trường

Tp.HCM: “Siết” quảng cáo mỹ phẩm thổi phồng công dụng

Thông tin từ Sở Y tế Tp.HCM cho biết, đơn vị vừa có Công văn chỉ đạo UBND các quận/huyện và thành phố Thủ Đức về việc chấn chỉnh hoạt động quảng cáo mỹ phẩm thổi phồng công dụng đang diễn ra ngày càng phức tạp trên địa bàn.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu UBND các quận/ huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo, tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm nói chung, trong đó có hoạt động quảng cáo mỹ phẩmkhi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

Ngoài ra, quảng cáo mỹ phẩm có tính năng, công dụng không phù hợp, vượt quá tính năng công dụng như đã công bố tại cơ quan quản lý Nhà nước cũng sẽ bị xử phạt theo quy định. Các tổ chức, cá nhân chỉ được phép hoạt động quảng cáo mỹ phẩm trên các phương tiện quảng cáo sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Trước đó, Công ty Mỹ phẩm Lê Vân bị Thanh tra Sở Y tế buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm Dầu massage Đại Lực Hoàng vì vi phạm về quảng cáo “thổi phồng” sản phẩm

Bên cạnh đó, kiên quyết xử phạt, buộc thu hồi, loại bỏ các yếu tố vi phạm hoặc buộc tiêu huỷ đối với các trường hợp thông tin, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm có tác dụng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể, người tiêu dùng hiểu nhầm các sản phẩm đó là thuốc.

Sở Y Tế đề nghị các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tăng cường tuyên truyền, thực hiện triển khai các quy định pháp luật đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn để nâng cao nhận thức, chấp hành các quy định của pháp luật.

Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo mỹ phẩm, Sở Y Tế Tp. HCM yêu các đơn vị này phải chủ động rà soát, tự kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm nói chung và các quy định về quảng cáo mỹ phẩm nói riêng.

Sản phẩm được quảng cáo

Các tổ chức chỉ được quảng cáo các sản phẩm mỹ phẩm trên các phương tiện quảng cáo sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận nội dung và phải tuân thủ các nội dung đã được phê duyệt.

Ngoài ra, không được phép thông tin, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm không phù hợp với tính năng, công dụng đã công bố hoặc có tính năng, công dụng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể khiến người tiêu dùng hiểu nhầm các sản phẩm đó là thuốc.