Sự Kiện

Vinh danh 100 Nông Dân Xuất Sắc: Cam Kết Quan Trọng Từ Lãnh Đạo Hội Nông Dân Việt Nam

Tại sự kiện tôn vinh 100 nông dân xuất sắc năm 2023, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Lương Quốc Đoàn, đặt ra cam kết quan trọng về vai trò quan trọng của Đảng và Hội Nông dân trong phát triển kinh tế-xã hội cho nông dân. Phong trào nông dân thi đua sản xuất và kinh doanh giỏi đã thúc đẩy thành tựu đáng kể, giúp xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn, nhấn mạnh rằng phát triển nông nghiệp và nông thôn là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và tôn vinh 100 nông dân và 63 hợp tác xã tiêu biểu là biểu tượng của sự đoàn kết và thành tựu trong cộng đồng nông dân.

Tôn vinh và trao danh hiệu 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 – Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Theo đó, đồng chí Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh phần quan trọng của việc thực hiện chủ trương và đường lối của Đảng trong việc tổ chức chính trị-xã hội cho giai cấp nông dân. Theo ông, các cấp Hội Nông dân đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và động viên các hội viên nông dân tham gia tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ quốc phòng và an ninh, cũng như đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp cũng như nông thôn.

Trong những năm gần đây, Hội Nông dân đã tích cực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, trong đó phong trào nông dân thi đua sản xuất và kinh doanh xuất sắc được coi là tiêu biểu. Các nông dân đã đoàn kết để tạo ra những thành tựu kinh doanh, làm giàu…

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao tặng danh hiệu cho các nông dân xuất sắc – Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Nhờ vào những nỗ lực trong phong trào này, đã xuất hiện những nông dân xuất sắc, những hợp tác xã mẫu mực, và những hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất nông nghiệp và dịch vụ. Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nhiều nông dân đã đóng góp bằng cách hiến đất, cống hiến công sức và tài chính để xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Những nông dân xuất sắc và hợp tác xã tiêu biểu của Việt Nam đã có sự đóng góp quan trọng vào việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chất lượng và hiệu quả. Họ đã giúp xây dựng chuỗi sản xuất đa giá trị và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Tại lễ tôn vinh 100 nông dân xuất sắc và 63 hợp tác xã tiêu biểu này, Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đã đặt ra một quyết tâm mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh rằng phát triển nông nghiệp và nông thôn, cũng như nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Đảng và Nhà nước. Ông trích dẫn Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định mục tiêu xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.” Tinh thần của mục tiêu này bao gồm việc phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa chất lượng và hiệu quả cao, cũng như xây dựng nông thôn mới với cơ sở hạ tầng hiện đại và môi trường xã hội ổn định.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao danh hiệu cho các nông dân xuất sắc – Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tiếp tục thể hiện sự đánh giá cao về đóng góp của Hội Nông dân Việt Nam trong sự phát triển của đất nước. Kinh tế nông nghiệp đã trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, giúp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ sự phát triển của công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Phong trào nông dân thi đua sản xuất và kinh doanh giỏi đã thúc đẩy nhiều thành tựu thiết thực.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh rằng 100 nông dân xuất sắc và 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu được tôn vinh trong sự kiện này là những ví dụ xuất sắc trong hàng triệu nông dân tiêu biểu của Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế. Họ là những người mẫu, là những người đã thể hiện sự thực tế và sự đoàn kết trong cộng đồng.

Trong lễ tôn vinh này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đồng chí Trần Thanh Mẫn đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tựu của Hội Nông dân Việt Nam, cũng như của mỗi cán bộ, hội viên nông dân và hợp tác xã nông nghiệp trong những năm qua.