Từ khoá: biển số xe

 8 trường hợp bị thu hồi cà vẹt, biển số xe từ ngày 15-8
8 trường hợp bị thu hồi cà vẹt, biển số xe từ ngày 15-8
Pháp Luật | 6 tháng trước
Theo điều 23, Thông tư 24/2023 của Bộ Công an về quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới thì từ ngày 15-8, có 8 trường hợp cơ quan có thẩm quyền sẽ thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe của công dân. Cụ thể đó là các […]