Đời Sống

 “Bếp ăn 0 đồng” – Ấm lòng sáng thứ 7
“Bếp ăn 0 đồng” – Ấm lòng sáng thứ 7
Đời Sống | 2024-05-22 12:28
Bếp ăn 0 đồng được thành lập và đi vào hoạt động từ hè năm 2023. Đến thời điểm hiện nay, bếp đã nấu và cấp phát hàng nghìn phần ăn đến với những người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn, các em sinh viên,…”Bếp ăn 0 đồng” với mục đích làm ra […]