Xử phạt nhiều doanh nghiệp vì sai phạm trong công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một số quyết định xử phạt về các sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ảnh minh hoạ

Chứng khoán An Bình

Ngày 5/4, thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đơn vị này đã ban hành Quyết định số 134 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Doanh nghiệp này bị xử phạt số tiền 85 triệu đồng, do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật với các tài liệu, như: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, công bố thông tin về việc hoàn tất 43 đợt mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu mã ABS.BOND.2020; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, công bố thông tin về việc hoàn tất 24 đợt mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu mã ABSCH2123001.

Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam

Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 125 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – CTCP (Địa chỉ trụ sở chính: Số 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường ĐaKao, Quận 1, TP HCM, Việt Nam) số tiền 65 triệu đồng.

Nguyên nhân là do doanh nghiệp công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên và năm 2022; Công văn số 16/DTV-TC ngày 18/2/2022 về việc nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; Công văn số 57/DTV-TC ngày 7/7/2022 về việc ký Hợp đồng kiểm toán, Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 21/9/2022 thông qua việc vay vốn tại ngân hàng thương mại) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Ngoài ra, Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam- CTCP còn bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 về giao dịch bán 44.211.900 cổ phiếu VOC (tương đương 36,3% vốn điều lệ) của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước – cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 không nêu rõ thành viên HĐQT không điều hành, không có thông tin đầy đủ về Thành viên HĐQT, theo quy định.

Bị phạt tiền 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

Tổng mức phạt tiền đối với 3 hành vi vi phạm là 145 triệu đồng.

GKM Holdings

Theo Quyết định số 103 của UBCKNN, Công ty Cổ phần GKM Holdings (Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) bị phạt tổng số tiền 205 triệu đồng do có những vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

GKM Holdings bị xử phạt 85 triệu đồng do thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật (Công ty phân phối trái phiếu riêng lẻ mã GKMH2124001 quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu).

Bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Nguyên nhân là vì công ty công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn đối với trái phiếu riêng lẻ (mã GKMH2124001) trên Chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp (CBONDS) của HNX về các tài liệu: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán/soát xét, Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu các kỳ năm 2021, bán niên 2022, năm 2022, bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, bán niên năm 2023.

Ngoài ra, công ty cũng bị xử phạt 55 triệu đồng do CBTT không đầy đủ về giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, cổ đông lớn của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.